Terms.

 1. Deposit adalah WAJIB dibayar untuk “Lock & Confirmation Date”.
 2. Pelangan boleh melakukan pembayaran “deposit” melalui Toyyippay, Internet Transfer, Deposit ATM atau tunai.
 3. Setiap pembayaran haruslah disertakan RESIT pembayaran atau e-mail kepada [email protected] atau whatsapp kami.

( Bronze )

 1. RM300.00 adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date”, BAKI bayaran haruslah diselesaikan SELEBUM majlis berlangsung.
 2. Pakej ini hanya disediakan “Soft-Copy” sahaja.
 3. Pakej ini hanya terbuka untuk majlis Akad Nikah dan Bersanding iaitu MAXIMUM dua(2) hari sahaja.
 4. Majlis Henna boleh dijadikan “Additional Service” untuk pakej ini kecuali Pakej Gold.
 5. “Additional Charge” akan dikenakan jika Majlis Akad Nikah dan Majlis Sanding berlainan lokasi & jarak melebihi 10KM.
 6. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.

 

(Silver / Gold)

 1. RM300.00 adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date”, 70% bayaran haruslah diselesaikan selepas majlis berlangsung dan BAKI bayaran haruslan diselesaikan sebelum atau semasa penyerahan produk akhir.
 2. Pakej ini hanya terbuka untuk majlis Akad Nikah, Berlulut dan Bersanding iaitu dua(2) hari sahaja kecuali Pakej Gold.
 3. Majlis belulut hanya sah kepada tiga(3) persalinan sahaja.
 4. Majlis Henna boleh dijadikan “Additional Service” untuk pakej ini kecuali Pakej Gold.
 5. Majlis Henna hanya terhad kepada 4 jam sahaja. Oleh itu, kami menharapkan pasangan harus bijak menjaga masa.
 6. “Additional Charge” akan dikenakan jika Majlis Akad Nikah dan Majlis Sanding berlainan lokasi & jarak melebihi 10KM.
 7. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.
 1. RM300.00 adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date” dan BAKI bayaran haruslah diselesaikan sebelum majlis berlangsung.
 2. Pakej ini hanya disediakan “Soft-Copy” sahaja.
 3. Majlis belulut hanya sah kepada tiga(3) persalinan sahaja.
 4. Majlis Henna hanya terhad kepada 4 jam sahaja. Oleh itu, kami menharapkan pasangan harus bijak menjaga masa.
 5. “Additional Item” boleh dijadikan “add-on” untuk pakej ini.
 6. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.

 

 1. Baki bayaran harus diserahken sebelum atau semasa penyerahan produk akhir.
 2. Pihak ExtivLab berhak untuk meinyimpan produk akhir jika pembayaran tidak dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

 

 1. Terdapat bayaran tambahan akan dikenakan untuk Transport pada kadar yang berpatutan bergantung lokasi majlis.
 2. Tempat penginapan Team adalah disediakan oleh Pelangan jika diluar kawasan.
 3. Kos tamhan akan dikenakan kepada pelangan untuk penginapan di hotel atau hoemstay jika tempat penginapan tidak disediakan.
 4. Pertukaran tarikh akan dikenakan Penalti (20% daripada jumlah pakej) jika tarikh yang dipilih bercangah dengan tarikh yang sudah “Lock”. Kami menyarankan pasangan memilih tarikh yang muktamad.

 

 1. Pihak ExtivLab Photography akan “Hold” servis atau mengikut budi bicara daripada pihak ExtivLab Photography yang bersesuian jika pembayaran kali ke-2 tidak dijelaskan mengikut masa yang diberikan. 
 2. Peruntukan untuk “deliver Final Product’ akan ditambahkan sebanyak 30-60 hari dari sop yang yang ditetapkan.
 3. Tambahan masa hanya dikenakan jika pelangan lambat membayar melebihi 7 hari (tambahan 30 hari) atau melebihin 14 hari (tambahan 60 hari).
 4. Keutamaan hanya diberi kepada pelangan yang membayar mengikut masa yang diberi.
 5. “FREE Gift” adalah tidak layak untuk pelangan yang lambat membuat pembayaran.
 6. Pihak ExtivLab Photography berhak untuk menghapus soft-copy gambar pelangan atau mengikut budi bicara pihak ExtivLab photography, jika tidak menerima pembayaran (Ke-2 atau Balance) dalam masa yang telah ditetapkan. 
 1. Pihak kami akan menghubungi pasangan jika Layout album sedia untuk “Final Approval” dan sebarang pertukaran selepas proses cetakan tidak akan dilayan.
 2. Material Album, Presentation Bos, Hard Box, Soft Box, Photo, Canvas, Frame adalah seperti seperti didalam gambar. Jika mengahadapi “out stock” pihak kami boleh meminda kepada jenis kualiti material yang lain.
 3. Saiz Pendrive hanya dibekalkan 8Gb atau 16Gb sahaja atau mengikut stock yang ada.
 4. Produk akhir akan diserahkan dalam masa 90 hari dari tarikh majlis sanding dan jika melepasi masa tersebut, pasangan adalah layak mendapat “Free Gift” daripada pihak kami.
 5. Pihak ExtivLab berhak mengunakan produk akhir pelangan jika tidak diambil oleh pelangan (melebihi 3 bulan & tanpa alasan munasabah) untuk aktiviti pengiklanan atau sample produk.
 6. Pihak ExtivLab tidak menangung sebarang kerosakan pada produk akhir jika pelangan lewat untuk “collect” produk tersebut.
 1. “Discount Code” hanya sah di website www.extivlab.my sahaja.
 2. “Discount Code” hanya terhad kepada satu(1) pasangan sahaja atau sekali pengunaan sahaja.
 3. “Discount Code” hanya sah apabila di isi di bahagian “Summary Page”
 4. Nilai pada “Discount Code” tidak boleh ditukar kepada tunai.
 5. Masa & kuantiti “Discount Code” adalah sangat terhad untuk setiap promo.
 6. Pihak kami berhak membatalkan “Discount Code” jika terdapat unsur penipuan.
 7. Pihak kami boleh menghentikah, menunda atau meminda terma & syarat bila-bila masa serta tanpa sebarang notis.
 1. Refund DEPOSIT secara tunai TIDAK BOLEH DILAKUKAN setelah dibayar oleh pelanggan jika pelangan membatalkan majlis atau tidak mempunyai tarikh majlis yang muktamad.
 2. Namun, kami akan menukar nilai deposit kepada CASH VOUCHER untuk pelangan bagi menebus service ExtivLab Photography.

 

 1. Cash Voucher ExtivLab Photography hanya boleh ditebus melalui website ExtivLab.my sahaja.
 2. Cash Voucher TIDAK BOLEH ditukar kepada hak milik & tunai.
 3. TARIKH LUPUT pada cash voucher adalah 3 bulan sahaja berdasarkan tarikh pada cash voucher yang diberikan.
 4. Nilai tebusan cash voucher hanya boleh dilakukan sama nilai dengan harga package atau service yang ada pada ExtivLab Photography sahaja.
 5. Jika nilai servis kurang dari nilai cash voucher, pihak ExtivLab Photography, tidak mengembalikan baki.
 6. Jika harga pakej atau servis melebihi nilai Cash Voucher, pelangan harus menambah dengan wang tunai.

Standard Operating Procedure (SOP).

Booking

Pelangan harus mengisi “Booking Form” untuk memudahkan urusan kami menyediakn Bill Invoice payment. Sila astikan E-Mail yang digunakan adalah sah. Pembayaran boleh dilakukan selepas Bill Invoice dihantar ke E-Mail Client.

Deposit Payment

 1. Deposit adalah WAJIB dibayar untuk “Lock & Confirmation Date.
 2. Pelangan boleh melakukan pembayaran “deposit” melalui Internet Transfer, Deposit ATM atau tunai.
 3. Setiap pembayaran haruslah disertakan RESIT pembayaran atau e-mail kepada [email protected]

2nd Payment

 1. BAKI atau 70% bayaran WAJIB diselesaikan sebelum majlis berlangsung. Ini memudahkan pihak kami untuk proses editing dan pencetakan

Kiraan 90 hari bermula selepas pembayaran diterima.

Final Review

 1. Pihak kami akan menghubungi pasangan jika Layout album sedia untuk “Final Approval” dan sebarang pertukaran selepas proses cetakan tidak akan dilayan.

Hari 50 hingga 70

3rd Payment & Deliver

 1. Baki pembayaran hendaklah dibayar sebelum atau semasa penyerahan produk akhir iaitu Album & Photo.
 2. Produk akhir akan diserahkan dalam masa 90 hari dari tarikh majlis sanding dan jika melepasi masa tersebut, pasangan adalah layak mendapat “Free Gift” daripada pihak kami.

Hari 70 hingga 90

Disclaimer

 • Pihak ExtivLab mempunyai kuasa untuk Hak Cipta semua visual bagi menjalankan proses promosi, sosial media posting serta cetakkan.

 • Pihak ExtivLab Photography boleh meminda atau menukar terma dan syarat bila-bila masa tanpa sebarang notis.

 • Sila hubungi pihak ExtivLab Photography untuk sebarang pertanyaan.

Version 3 | Update 3 JANUARY 2023