Terms.

 1. Deposit adalah WAJIB dibayar untuk “Lock & Confirmation Date”.
 2. Pelangan boleh melakukan pembayaran “deposit” melalui Internet Transfer, Deposit ATM atau tunai.
 3. Setiap pembayaran haruslah disertakan RESIT pembayaran atau e-mail kepada [email protected]

Package Promo

 1. 50% daripada jumlah keseluruhan adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date” dan 50% bayaran haruslah diselesaikan selepas majlis berlangsung.
 2. Pakej ini hanya terbuka untuk majlis Akad Nikah, Berlulut dan Bersanding iaitu dua(2) hari sahaja.
 3. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.
 4. Majlis Henna boleh dijadikan “Additional Service” untuk pakej ini.
 5. “Additional Charge” akan dikenakan jika Majlis Akad Nikah dan Majlis Sanding berlainan lokasi. Hanya satu(1) pasangan layak untuk satu(1) slot pakej ini.

(Bronze / Silver / Gold)

 1. 30% daripada jumlah keseluruhan adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date”, 50% bayaran haruslah diselesaikan selepas majlis berlangsung dan BAKI bayaran haruslan diselesaikan sebelum atau semasa penyerahan produk akhir.
 2. Pakej ini hanya terbuka untuk majlis Akad Nikah, Berlulut dan Bersanding iaitu dua(2) hari sahaja kecuali Pakej Gold.
 3. Majlis belulut hanya sah kepada tiga(3) persalinan sahaja.
 4. Majlis Henna boleh dijadikan “Additional Service” untuk pakej ini kecuali Pakej Gold.
 5. Majlis Henna hanya terhad kepada 4 jam sahaja. Oleh itu, kami menharapkan pasangan harus bijak menjaga masa.
 6. “Additional Charge” akan dikenakan jika Majlis Akad Nikah dan Majlis Sanding berlainan lokasi.
 7. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.
 1. 30% daripada jumlah keseluruhan adalah “Deposit” untuk “lock & Confirmation Date” dan BAKI bayaran haruslah diselesaikan selepas majlis berlangsung.
 2. Pakej ini hanya disediakan “Soft-Copy” sahaja.
 3. Majlis belulut hanya sah kepada tiga(3) persalinan sahaja.
 4. Majlis Henna hanya terhad kepada 4 jam sahaja. Oleh itu, kami menharapkan pasangan harus bijak menjaga masa.
 5. “Additional Item” boleh dijadikan “add-on” untuk pakej ini.
 6. Pakej ini adalah muktamat dan tidak boleh dipinda untuk majlis yang lain.

 1. Terdapat bayaran tambahan akan dikenakan untuk Transport pada kadar yang berpatutan bergantung lokasi majlis.
 2. Tempat penginapan Team adalah disediakan oleh Pelangan jika diluar kawasan.
 3. Pertukaran tarikh akan dikenakan Penalti (20% daripada jumlah pakej) jika tarikh yang dipilih bercangah dengan tarikh yang sudah “Lock”. Kami menyarankan pasangan memilih tarikh yang muktamad.
 1. Pihak kami akan menghubungi pasangan jika Layout album sedia untuk “Final Approval” dan sebarang pertukaran selepas proses cetakan tidak akan dilayan.
 2. Material Album, Presentation Bos, Hard Box, Soft Box, Photo, Canvas, Frame adalah seperti seperti didalam gambar. Jika mengahadapi “out stock” pihak kami boleh meminda kepada jenis kualiti material yang lain.
 3. Saiz Pendrive hanya dibekalkan 8Gb atau 16Gb sahaja mengikut stock yang ada.
  d) Produk akhir akan diserahkan dalam masa 90 hari dari tarikh majlis sanding dan jika melepasi masa tersebut, pasangan adalah layak mendapat “Free Gift” daripada pihak kami.
 1. “Discount Code” hanya sah di website www.extivlab.my sahaja.
 2. “Discount Code” hanya terhad kepada satu(1) pasangan sahaja atau sekali pengunaan sahaja.
 3. “Discount Code” hanya sah apabila di isi di bahagian “Summary Page”
 4. Nilai pada “Discount Code” tidak boleh ditukar kepada tunai.
 5. Masa & kuantiti “Discount Code” adalah sangat terhad untuk setiap promo.
 6. Pihak kami berhak membatalkan “Discount Code” jika terdapat unsur penipuan.
 7. Pihak kami boleh menghentikah, menunda atau meminda terma & syarat bila-bila masa serta tanpa sebarang notis.
 1. Refund DEPOSIT secara tunai TIDAK BOLEH DILAKUKAN setelah dibayar oleh pelanggan jika pelangan membatalkan majlis atau tidak mempunyai tarikh majlis yang muktamad.
 2. Namun, kami akan menukar nilai deposit kepada CASH VOUCHER untuk pelangan bagi menebus service ExtivLab Photography.

 1. Cash Voucher ExtivLab Photography hanya boleh ditebus melalui website ExtivLab.my sahaja.
 2. Cash Voucher TIDAK BOLEH ditukar kepada hak milik & tunai.
 3. TARIKH LUPUT pada cash voucher adalah 3 / 6 / 12 bulan sahaja berdasarkan tarikh pada cash voucher yang diberikan.
 4. Nilai tebusan cash voucher hanya boleh dilakukan sama nilai dengan harga package atau service yang ada pada ExtivLab Photography sahaja.
 5. Jika nilai servis kurang dari nilai cash voucher, pihak ExtivLab Photography, tidak mengembalikan baki.
 6. Jika harga pakej atau servis melebihi nilai Cash Voucher, pelangan harus menambah dengan wang tunai.

Booking

Pelangan harus mengisi “Booking Form” untuk memudahkan urusan kami menyediakn Bill Invoice payment. Sila astikan E-Mail yang digunakan adalah sah. Pembayaran boleh dilakukan selepas Bill Invoice dihantar ke E-Mail Client.

Deposit Payment

 1. Deposit adalah WAJIB dibayar untuk “Lock & Confirmation Date.
 2. Pelangan boleh melakukan pembayaran “deposit” melalui Internet Transfer, Deposit ATM atau tunai.
 3. Setiap pembayaran haruslah disertakan RESIT pembayaran atau e-mail kepada [email protected]

2nd Payment

 1. 50% bayaran WAJIB diselesaikan selepas majlis berlangsung. Ini memudahkan pihak kami untuk proses editing dan pencetakan

Kiraan 90 hari bermula selepas pembayaran diterima.

Final Review

 1. Pihak kami akan menghubungi pasangan jika Layout album sedia untuk “Final Approval” dan sebarang pertukaran selepas proses cetakan tidak akan dilayan.

Hari 50 hingga 70 ( 2 Minggu)

3rd Payment & Deliver

 1. Baki pembayaran hendaklah dibayar sebelum atau semasa penyerahan produk akhir iaitu Album & Photo.
 2. Produk akhir akan diserahkan dalam masa 90 hari dari tarikh majlis sanding dan jika melepasi masa tersebut, pasangan adalah layak mendapat “Free Gift” daripada pihak kami.

Hari 70 hingga 90 ( 3 Minggu )

Disclaimer

 • Pihak ExtivLab mempunyai kuasa untuk Hak Cipta semua visual bagi menjalankan proses promosi, sosial media posting serta cetakkan.

 • Pihak ExtivLab Photography boleh meminda atau menukar terma dan syarat bila-bila masa tanpa sebarang notis.

 • Sila hubungi pihak ExtivLab Photography untuk sebarang pertanyaan.

Version 3 | Update 7 November 2021